Priser

Priser på kørekort

Tilmelding til førstehjælp

Tilmeldning her på siden: https://www.corhelp.dk/tilmeld-kursus/

Eller ring på (+45) 53 88 51 12

Husk!

Du kan først starte teori undervisning 3 måneder før du bliver 17 år, gå op til teori prøve 1 måned før og køre prøve den dag du fylder 17 år.

Bemærk

“Lovpakken” er et sammensat produkt, og prisen er derefter. Skulle du som elev ønske at afbryde forløbet af en årsag, refunderes der et beløb fratrukket alle de allerede modtagende lektioner til 400 kr. pr. lektion. LØP+KTA modregnes 2500kr pr. modul.

Ps. Ekstra kørelektion 550 Kr.

Personbil

– 29 teorilektioner
– 4 lektioner på manøvrebane
– 16 lektioner på vej
– 4 lektioner på køreteknisk anlæg
– Køreprøve (du betaler selv gebyr)

Ny pris: 14.500 KR.

Generhvervelse

– fri teori
– 4 kørelektioner
– Køreprøve (du betaler selv gebyr)

3.500 KR.

Særlig kæreundervisning

– 8 lektioner teori
– 8 lektioner kørsel
– Køreprøve (du betaler selv gebyr)

6.900 KR.