Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning er for dig, som har været så uheldig og fået frakendt dit kørekort

Særlig køreundervisning er for dig, som har været så uheldig og fået frakendt dit kørekort efter at have haft det i mindre end 3 år. Her skal du gennemgå et forløb der ligner det oprindelige, dog skal du ikke på manøvrebane og køreteknisk anlæg igen.

Køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med undervisningplanen for køreuddannelsen og omhandler:

  • Trafikantadfærd
  • Grundregler for kørsel
  • Manøvrer på vej
  • Særlige risikoforhold

Undervisningen foregår som eneundervisning hos Helle’s Køreskole. Den første gang du møder til teori vil du få udleveret en lektionsplan som præcist beskriver, hvad du skal igennem for at få kørekortet igen.

Her vil du kunne se, at teorien og den praktiske kørsel følger hinanden, således at når du f.eks. til teori har lært om parkering, vil du efterfølgende skulle afprøve forskellige parkeringer. Det sikrer en god indlæring at teori og praksis følges ad. Kørelektionerne aftales med kørelæreren.